Anunțuri publice

30-10-2020

Locuri speciale afisaj elecoral - Alegeri Senat și Camera Deputaților

Dispozitia nr. 264 / 2020 privind stabilirea locurilor de afișaj electoral pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților

23-09-2019

Locuri speciale afisaj elecoral - Alegeri Presedintele Romaniei

Dispozitie nr. 251 / 2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Costesti, jud. Buzau in vederea organizarii alegerii pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

22-04-2019

Delimitare si numerotare sectii votare

Dispozitia nr. 133/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare

19-04-2019

Locuri speciale afisaj elecoral

Dispozitia nr. 129/2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Costesti, jud. Buzau in vederea organizarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European in anul 2019

29-03-2019

Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București

29-03-2019

Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

01-03-2019

Informare privind modificarile intervenite in activitatea de eliberare a apostilei

Începând cu data de 16 februarie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

 

Mai multe detalii la adresa - https://bz.prefectura.mai.gov.ro

08-02-2018

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de mediu

Primaria comunei Costesti, jud. Buzau anunta publicul interesat cu privire la depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului de mediu pentru obiectivul de investitie "Modernizare sistem de iluminat public stradal comuna Costesti, jud. Buzau"

Înapoi