Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2020 privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru anul 2021 2020-12-22
52 / 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local Costesti 2020-12-22
51 / 2020 privind modificarea unei hotărâri a consiliului local al comunei COSTEŞTI, judeţul Buzău 2020-12-22
50 / 2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții Reabilitare drum comunal 156 Costesti-Budisteni, comuna Costești, județul Buzău 2020-12-22
49 / 2020 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Costesti 2021-2027 2020-12-22
48 / 2020 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Burada Diogene în cadrul Consiliului Local Costești, județul Buzău 2020-12-22
47 / 2020 privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2020 - ianuarie-februarie 2021 2020-12-22
46 / 2020 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici de realizare a obiectivului de investitii Branșamente Apă în Localitatea Costești, judetul Buzau 2020-11-26
45 / 2020 privind aprobarea sumei de 15000 lei pentru organizarea Pomului de iarna la scolile si gradinitele de pe raza comunei Costesti, judetul Buzau si in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Sfintii Constantin si Elena comuna Costesti 2020-11-26
44 / 2020 privind desemnarea reprezentantului Comunei Costești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 2020-11-26
43 / 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti, judetul Buzau pe anul 2020 2020-11-26
42 / 2020 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Costesti in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Costesti 2020-11-26
41 / 2020 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Costesti in Consiliul de Administratie la Scoala Gimnaziala Costesti 2020-11-26
40 / 2020 privind aprobarea listei stațiilor destinate transportului public de călători aferente traseului 26 de pe raza comunei Costești, stații incluse în programul de transport al A.D.I. Buzău-Mărăcineni, având ca operator unic S.C. Trans Bus S.A. 2020-11-26
39 / 2020 privind imputernicirea primarului comunei Costesti sa reprezinte comuna in Adunarea Generala A.D.I. Buzau-Maracineni 2020-11-17
Înapoi